Informacje

Poultry Insider, wydanie z 26 listopada 2018

Poultry Insider, wydanie z 26 listopada 2018

Najnowsze wydanie „Poultry Insidera” przynosi najświeższe dane dotyczące produkcji mięsa drobiowego w Polsce oraz w innych krajach europejskiego obszaru celnego. Szczegółowe informacje bieżące – osobno dla najważniejszych gatunków drobiu - są porównane do wcześniejszych okresów oraz opatrzone komentarzem.

W ostatnim „PI” można także znaleźć bilans handlowy Unii Europejskiej dotyczący jaj z opisem najważniejszych wydarzeń, które miały największy wpływ na jego kształt.

Jak zwykle „Poultry Insider” otwierają omówienia wydarzeń na rynku pierwotnym jaj oraz na rynku skupu kurcząt rzeźnych, a także prognozy dalszego rozwoju wydarzeń na tych rynkach.

Zachęcamy do subskrypcji „Poultry Insider”! Więcej informacji na temat "PI" można znaleźć tutaj.