Informacje

Powodzie w Brazylii sparaliżowały drobiarstwo

Powodzie w Brazylii sparaliżowały drobiarstwo

W południowej Brazylii doszło do tragicznych wydarzeń wskutek występujących powodzi. Działania rządu skupiają się w pierwszej kolejności na wspieraniu ofiar. Kryzys powodziowy jest bardzo poważny. Priorytetem jest ratowanie życia mieszkańców i zapewnienie im warunków do przeżycia. Powodzie spowodowały również duże straty i ograniczenia gospodarcze. Region Rio Grande do Sul odpowiada za 11 proc. krajowej produkcji mięsa kurcząt i 19,8 proc. krajowej produkcji wieprzowiny. Nie działa wiele ferm drobiarskich a część z nich musi mierzyć się z ogromnymi trudnościami. Zagrożona jest infrastruktura niezbędna do utrzymania ciągłości w produkcji zwierzęcej. Sparaliżowane zakłady produkcyjne odpowiadają za podaż produktów przeznaczanych na rynek krajowy oraz eksport.