Informacje

Problemy producentów jaj w USA

Problemy producentów jaj w USA

Największy producent jaj konsumpcyjnych w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, firma Herbruck’s, zmuszony został do podjęcia decyzji o zwolnieniu 400 pracowników w pięciu zakładach w hrabstwie Ionia z powodu strat spowodowanych wirusem grypy ptaków. Pierwsze straty w pogłowiu drobiu w stadach kur firma Herbruck’s poniosła na początku kwietnia 2024 roku. Kolejne przypadki HPAI doprowadziły do spowolnienia produkcji stanowego przemysłu jaj. W stanie Michigan wprowadzony został „nadzwyczajny stan w zakresie zdrowia zwierząt”. Władze firmy rozważają ponowne zatrudnienie po wznowieniu produkcji w kilku zakładach, co jednak może potrwać wiele tygodni.  Od połowy maja wirus pojawił się w czterech kolejnych hrabstwach stanu Michigan.

Stan Michigan jest jednym z największych producentów jaj w USA. W 2022 roku w regionie tym wyprodukowano 5,06 miliardów jaj. Według informacji Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) od 2022 roku w całym kraju z powodu grypy ptaków straty w pogłowiu drobiu wyniosły 90,1 milionów sztuk.