Informacje

Problemy przedsiębiorstw drobiarskich w USA

Problemy przedsiębiorstw drobiarskich w USA

Czołowe przedsiębiorstwa drobiarskie w USA mają problemy od dłuższego czasu. Są oskarżane o działania przeciw konkurencjo oraz zmowę. Niezgodne z prawem praktyki miały być prowadzone na wielu poziomach. Mechanizm miał polegać na tym, że zakłady drobiarskie teoretycznie kupowały informacje od tej samej firmy konsultingowej, a tak naprawdę miały za pośrednictwem zewnętrznego doradcy ustalać między sobą takie kwestie, jak na przykład, ceny mięsa drobiowego, ceny skupu kurcząt, ceny sprzedaży piskląt, a nawet wysokość pensji wypłacanych pracownikom. Kilka dni temu niektóre z oskarżanych przedsiębiorstw drobiarskich zawarły sądowe ugody z pracownikami. W ugodach tych firmy drobiarskie nie przyznały się do jakiegokolwiek działania sprzecznego z prawem, ale jednocześnie zgodziły się wypłacić byłym i obecnym pracownikom łącznie około 85 milionów dolarów (razem z wcześniejszymi ugodami suma wynosi już ponad 134 miliony dolarów).