Informacje

Przegrana producentów jaj w USA

Przegrana producentów jaj w USA

Amerykański Sąd Najwyższy odrzucił wniosek kilku prokuratorów generalnych ze stanów będących tradycyjnie producentami jaj przeciwko prawu obowiązującemu w Kalifornii, a dotyczącemu dobrostanu kur nieśnych. Kilka amerykańskich regionów, w których produkcja jaj odbywa się w tradycyjnych klatkach chciało, aby Sąd Najwyższy uznał zasady chowu kur wymagane od dostawców jaj do Kalifornii za sprzeczne z prawem gospodarczym obowiązującym w USA.  Przypomnijmy, że aby móc sprzedawać jaja w stanie Kalifornia hodowcy muszą zapewnić kurom klatki, w których ptak może rozprostować skrzydła oraz móc odwrócić się. Warto dodać także, że amerykańskie klatki używane do chowu kur poza Kalifornią są znacznie mniejsze od tych stosowanych w Europie.