Informacje

Singapur zatwierdza nowych dostawców kurczaków

Singapur zatwierdza nowych dostawców kurczaków

W odpowiedzi na zakaz eksportu drobiu wprowadzony od 1 czerwca tego roku przez Malezję, Singapur aktywnie działa w poszukiwaniu alternatywnych źródeł importowanych kurczaków. Singapur zatwierdził import mrożonego, schłodzonego i przetworzonego mięsa kurcząt z Indonezji. Dywersyfikacja dostawców jest konieczna ponieważ kraj ten był w dużym stopniu zależny od przywozu malezyjskich kurczaków. W 2021 roku największym dostawcą kurczaków do Singapuru była Brazylia, z 48,0 proc. udziałem w imporcie ogółem. Z Malezji pochodziło 34,0 proc. dostaw zagranicznych. Przedstawiciele indonezyjskiej branży drobiarskiej uważają, że Indonezja nie będzie miała trudności w uzupełnieniu luki podażowej powstałej na singapurskim rynku po wstrzymaniu wywozu z Malezji. W 2021 roku przywóz drobiu z Malezji wyniósł około 73,0 tys. ton. Indonezja produkuje około 3,5 do 4,0 mln ton mięsa kurcząt, co oznacza około 10,0 proc. więcej mięsa niż konsumpcja wewnętrzna.