Informacje

Słowacja zgłasza H5N8 u drobiu

Słowacja zgłasza H5N8 u drobiu

HPAI na Słowacji: w dniu 10 stycznia 2020 roku władze Słowacji przekazały raport do OIE wskazujący, że na terenie powiatu Nitra w zachodnio – środkowej części Słowacji wykryto zakażenie wirusem o wysokiej zjadliwości podtypu H5N8 u drobiu przyzagrodowego (20 sztuk).