Informacje

Turcja hamuje eksport drobiu w walce z inflacją

Turcja hamuje eksport drobiu w walce z inflacją

Turcja wprowadziła ograniczenia w eksporcie mięsa drobiowego, aby ochronić krajowych konsumentów przed gwałtownymi podwyżkami cen. Według tureckich analityków, z początkiem tego roku naturalne zachowania cenowe na rynku drobiarskim zostały poważnie zakłócone. Tureckie władze zadecydowały o stosowaniu ograniczeń w wolumenie sprzedaży eksportowej w okresie od dnia 1 maja do końca 2024 roku. Wprowadzono miesięczne limity wysyłek zagranicznych na poziomie nie przekraczającym 10,0 tysięcy ton, dotyczące całych kurczaków oraz poszczególnych elementów.

Turcja jest jednym z największych światowych producentów i eksporterów mięsa drobiowego. Z analiz prowadzonych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz wynika, że w 2022 roku Turcja wyprodukowała 2417,9 tys. ton mięsa kurcząt rzeźnych i odnotowała wzrost produkcji o 7,67 proc. w porównaniu do roku 2021. Ciekawostką jest, że w produkcji brojlerów kurzych Turcja wyprzedza Polskę (2231,6 tys. ton), natomiast analizując produkcję drobiu ogółem (po uwzględnieniu pozostałych gatunków drobiu) Polska pozostaje liderem w europejskim obszarze celnym z produkcją na poziomie 2729,9 tys. ton.