Informacje

UE - nowe limity na bezcłowy import ukraińskich zbóż

UE - nowe limity na bezcłowy import ukraińskich zbóż

W tym tygodniu opublikowano przepisy  wykonawcze Komisji Europejskiej otwierające  dodatkowe kontyngenty taryfowe z zerową stawką celną na import zbóż z Ukrainy do Wspólnoty i regulujące zarządzanie nimi – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2200 z dnia 28 listopada 2017 roku (publikacja 29.11.2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE).

Dodatkowe  limity wobec których zniesiono cła  powstały w uzupełnieniu  obowiązujących  już preferencyjnych   kontyngentów na przywóz zbóż z Ukrainy w ramach umowy stowarzyszeniowej. W konsekwencji tego  zwiększono obecne kontyngenty z zerową stawką celną odpowiednio o: 65 tys. ton dla pszenicy, 325 tys. ton dla jęczmienia, 625 tys. ton dla kukurydzy.   Nowe kontyngenty otwierane są na bazie rocznej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przypominamy, że latem tego roku  unijne instytucje podjęły decyzje o przyznaniu kolejnych preferencji handlowych w odniesieniu do ceł na przywóz niektórych towarów, w tym zbóż, pochodzących z Ukrainy w ramach układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Przepisy w sprawie wprowadzenia nowych uzgodnień preferencyjnych dla Ukrainy uzupełniających dotychczasowe koncesje handlowe na mocy układu o stowarzyszeniu weszły w życie od 1 października 2017 roku.

Ukraina ma około 40% udział w unijnym imporcie zbóż z krajów trzecich, a w strukturze przywozu dominuje kukurydza.