Informacje

Ukraina: drobiarstwo walczy z black out'em

Ukraina: drobiarstwo walczy z black out'em

Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę powodują kłopoty dla przemysłu oraz przede wszystkim dla ludności cywilnej. Jak dotąd nie ma informacji o tym by największe ukraińskie przedsiębiorstwa drobiarskie cierpiały z powodu braku prądu. Przedsiębiorstwa te są dobrze zarządzanymi zakładami dysponującymi alternatywnymi sposobami zasilania. Niemniej, kłopoty z elektrycznością powodują problemy ze zbytem produktów drobiarskich na rynku wewnętrznym. Wiele punktów sprzedaży detalicznej nie jest w stanie utrzymywać mięsa drobiowego we właściwych warunkach i zapobiegać jego psuciu się. Taka sytuacja jest źródłem potencjalnych strat dla branży drobiarskiej. W związku z tym – jak informuje portal Poultry Word - MHP, największe drobiarskie przedsiębiorstwo na Ukrainie, pomaga partnerom detalicznym udostępniając im ciężarówki – chłodnie. Samochody wyposażone w generatory pozwalają albo przechowywać żywność przeznaczoną do sprzedaży, albo prowadzić sprzedaż detaliczną w sposób mobilny.