Informacje

Ukraiński biznes w Arabii Saudyjskiej

Ukraiński biznes w Arabii Saudyjskiej

Szykuje się nowy projekt drobiarski na jednym z najbardziej interesujących rynków na Półwyspie Arabskim, czyli w Arabii Saudyjskiej. Ukraiński gigant w produkcji kurcząt rzeźnych, firma MHP, czynnie włączyła się w zwiększanie produkcji drobiu w Królestwie. Firma MHP oraz saudyjskie przedsiębiorstwo Tanmiah rozpoczynają wspólne przedsięwzięcie w sektorze drobiarskim. W ramach zawiązanego partnerstwa obie firmy zainwestują ponad 200 mln SAR (rial saudyjski). Utworzona spółka joint venture przeprowadzi inwestycje związane z rozwojem działalności hodowlanej drobiu w Arabii Saudyjskiej, czyli rozbudowę stad reprodukcyjnych. Przyjęta strategia zakłada, że w skali roku ze stad rodzicielskich będzie pozyskiwane około 175 mln jaj wylęgowych. Spółka zależna Tanmiah, Desert Hills Veterinary Services Company (DHV), będzie posiadać 55 proc. udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, podczas gdy MHP będzie właścicielem pozostałych 45 proc. udziałów. Na podpisanie umowy przez wspólników wydały zgodę organy regulacyjne, w tym Generalny Urząd ds. Konkurencji Arabii Saudyjskiej. Partnerstwo zostało zainicjonowane już na początku 2023 roku po podpisaniu listu intencyjnego przez oba podmioty. Według dotychczas ogłoszonych ustaleń,  pieniądze na projekt mają pochodzić przede wszystkim z państwowego funduszu wspierającego rozwój inicjatyw rolniczych (Agriculture Development Fund of Saudi Arabia).

Z monitoringu prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz wynika, że Tanmiah jest drugim pod względem wielkości producentem drobiu w Arabii Saudyjskiej. Firma obecna jest na ponad dwudziestu rynkach zagranicznych. Obecnie saudyjskie przedsiębiorstwo około 85 proc. produkcji przeznacza na rynek lokalny, a pozostała część towarów trafia na rynki eksportowe. Celem strategicznym rozwoju firmy jest ekspansja na światowych rynkach żywności halal. Z pewnością w rozwoju saudyjskiej firmy wsparciem są biznesowe partnerstwa nawiązywane z kluczowymi inwestorami drobiarskimi na świecie. Doskonałym tego przykładem jest chociażby amerykański gigant Tyson Foods, który w 2022 roku  podjął decyzję o zainwestowaniu w spółkę Tanmiah w zamian za udziały w spółkach zależnych. Oczekuje się, że strategiczne partnerstwo ważnych światowych graczy przyspieszy rozwój i wzrost wartości Tyson Foods i Tanmiah w perspektywie krótko i długoterminowej. Przewiduje się między innymi zwiększenie ekspansji geograficznej i produktowej oraz ulepszenie łańcucha produkcyjnego i innych procesów operacyjnych. Współpraca z jednym ze światowych liderów w produkcji żywności postrzegana jest jako wielka szansa na wzmocnienie pozycji Tanmiah w kraju oraz zwiększenie obecności na rynku globalnym przy wykorzystaniu kontaktów handlowych na całym świecie z klientami amerykańskiego partnera. Dla Amerykanów z kolei to szansa na uzyskanie zwiększonego dostępu do klientów w Arabii Saudyjskiej i uzupełnienia zapotrzebowania na drób w pozostałych krajach na Bliskim Wschodzie. Tanmiah rozpoczął również współpracę z firmą Halal Products Development Company należącą do Funduszu Inwestycji Publicznych, aby umocnić swoją pozycję na rynku produktów halal w regionie Bliskiego Wschodu.

- Od dłuższego czasu obserwujemy, że produkcja, a nawet sprzedaż drobiarska na Bliskim Wschodzie wymaga zaangażowania kapitałowego lokalnych inwestorów. Dość dobrze rozumieją to przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Turcji, a teraz również z Ukrainy. W działaniu MHP imponuje także swoista „ucieczka do przodu”. Ukraina trapiona jest wojną w związku z tym całkiem sensownym jest poszukiwanie możliwości rozwoju na zewnątrz, co w przyszłości może zaprocentować podwójnie (produkcja na Bliskim Wschodzie oraz przyczółek eksportowy) – zauważa Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Analizy KIPDiP wskazują, że Królestwo planuje zainwestować 20 miliardów dolarów do 2035 roku, aby pobudzić krajowy sektor spożywczy. Arabia Saudyjska inwestuje we wszelkie przedsięwzięcia mające poprawić samowystarczalność tego kraju w produkty spożywcze. W oczach władz, w sektorze mięsnym, szczególnymi względami cieszy się drobiarstwo jako najbardziej perspektywiczne jeśli chodzi o wydajność i relatywnie niedługi cykl produkcyjny. Informacje o inwestycjach Tanmiah i ukraińskiego MHP, w opinii analityków KIPDiP, należy traktować jako jeden z dowodów skuteczności zintensyfikowanych działań władz Arabii Saudyjskiej w kierunku zwiększenia samowystarczalności w produkcji żywności. Bezpieczeństwo żywności jest jednym z głównych elementów planu saudyjskiego znanego, jako „Wizja 2030”, czyli przyjętej polityki rozwoju, aby bezpiecznie przenieś gospodarkę Królestwa do ery postnaftowej poprzez inwestycje w innowacje, energię odnawialną, bezpieczeństwo żywnościowe oraz dywersyfikację gospodarczą. Według informacji podanych przez Saudi Press Agency Arabia Saudyjska planuje inwestycje w wysokości 5 miliardów dolarów, aby stać się krajem samowystarczalnym w produkcji mięsa drobiowego. Zauważalny jest znaczny postęp w zwiększaniu samowystarczalności z 45 proc. w 2016 roku do 68 proc. w 2022 roku. Królestwo stawia sobie za cel osiągnięcie 80 proc. samowystarczalności mięsa drobiowego do 2025 roku.