Informacje

Ukraiński MHP zwiększa produkcję

Ukraiński MHP zwiększa produkcję

Po wrześniu 2021 roku w gospodarstwach zarządzanych przez agroholding MHP wyprodukowano o 1,8 proc. więcej mięsa drobiowego niż w okresie styczeń – wrzesień roku 2020. Wolumen produkcji wyniósł 551,73 tys. ton (2020 rok: 541,6 tys. ton). Sprzedaż mięsa drobiu przez MHP w ujęciu całościowym zanotowała spadek w analizowanym okresie  o 0,4 proc. rok do roku. Odmienne jednak są wyniki w zależności od kierunku  sprzedaży. Na rynku krajowym sprzedaż zmniejszyła się aż o 10 proc. do 221,26 tys. ton, ale eksport wzrósł o 8  proc. do 300,3 tys. ton. W segmencie produktów przetwórstwa mięsnego wolumen sprzedaży utrzymał się na poziomie z roku 2020, czyli 25,45 tys.  ton, a półproduktów zmniejszył się o 3 proc. do 14,1 tys. ton. W  europejskim segmencie zarządzanym przez MHP, czyli przedsiębiorstwie Perutnina Ptuj, sprzedaż kurczaków  zwiększyła się o 15 proc. do 54,9 tys. ton, a produktów przetworzonych o 4 proc. do 30,0 tys. ton.