Informacje

Unia Europejska kontroluje Ukrainę

Unia Europejska kontroluje Ukrainę

Państwowy Ukraiński Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności  i Ochrony Konsumentów ogłosił, że Unia  Europejska rozpocznie wkrótce inspekcję systemu publicznego  nadzoru nad produkcja drobiu, który jest  sprzedawany do państw członkowskich UE. Działania Unii Europejskiej mogą mieć związek z gwałtownym wzrostem importu drobiu z Ukrainy, który nasilił się w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że Ukraińcy  znaleźli sposób na obejście unijnego prawa celnego i eksportują na rynek wewnętrzny UE najbardziej  wartościowe elementu kurcząt z zerową stawka celną przewidzianą dla asortymentu najniższej wartości.