Prawo - Analizy prawne

Unijna umowa z krajami Mercosur

Unijna umowa z krajami Mercosur

Mercosur to międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w 1991 r., która zrzesza pięć państw Ameryki Południowej – Brazylie, Argentynę, Paragwaj, Urugwaj oraz zawieszoną od 2016 r. Wenezuelę. Tworzy ona najsilniejszą w tym regionie strefę wolnego handlu (bez ceł i innych opłat handlowych), do której aspirują również inne państwa kontynentu. Pod koniec czerwca 2019 r. Unia Europejska wynegocjowała z Mercosur umowę handlową, która ułatwić ma eksport i import między kontrahentami. Jak podają oficjalnie statystyki przedstawiane przez UE, jest to największa umowa handlowa w historii Unii zarówno pod względem populacji objętej zakresem umowy, jak i pod względem oszczędności jakie ma przynieść przedsiębiorstwom państw członkowskich Unii Europejskiej z tytułu zniesienia lub ograniczenia opłat celnych. Sytuacja nie wygląda jednak tak dobrze, kiedy pod uwagę bierze się rynek mięsny, a w szczególności – rynek drobiu.

Należy zaznaczyć, że Brazylia i Argentyna – oba kraje wchodzące w skład Mercosur - to jedni z największych producentów drobiu na świecie. Unia Europejska już w tym momencie z terenów Ameryki Południowej importuje kilkaset tysięcy ton drobiu rocznie. Znaczne zwiększenie możliwości importowych dla krajów Mercosur, jakie przewiduje wynegocjowane porozumienie może mieć niebagatelne skutki dla rodzimych producentów mięsa. Tak znaczna ekspansja producentów południowo-amerykańskich, którzy utrzymują konkurencyjne ceny swoich towarów przy wysokim nasyceniu europejskiego rynku może stopniowo wypierać z rynku producentów pochodzących z Unii Europejskiej (którzy ponoszą m. in. większe koszty produkcji oraz pracy), powodować straty a nawet upadłość części mniejszych firm, co wiąże się z likwidacją wielu miejsc pracy na terenie UE. W szczególnie trudnej sytuacji znalazła się Polska – jako największy producent drobiu w Unii, z pewnością przedsiębiorcy polscy najdotkliwiej odczują zmiany wynikające z zawarcia tej umowy.

Dodatkowe wątpliwości w branży powoduje zbliżający się Brexit. Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanie, która jest jednym z głównych importerów drobiu w regionie, może dodatkowo zmniejszyć polski eksport i zwiększyć konkurencje na zmniejszonym rynku europejskim.

Póki co umowa między Unią Europejską a Mercosur to porozumienie wyłącznie polityczne, które zanim wejdzie w życie, będzie musiało zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski. Nie jest to jednak pewne - już na tym etapie pojawia się wiele głosów sprzeciwu – między innymi Prezydent Francji oraz Premier Irlandii zapowiadają, że nie wdrożą postanowień umowy powołując się na problemy z ochroną środowiska w Brazylii. Przeciw umowie opowiada się także Austria, gdzie zgodnie wszystkie duże partie polityczne oponują przed jej wprowadzeniem.

Adam Kuźma/Radca Prawny