Informacje

Wzrost globalnej produkcji mięsa

Wzrost globalnej produkcji mięsa

Według danych FAO/OECD światowa produkcja mięsa w 2021 roku wzrosła o 5 proc. do blisko 339 mln ton. W największym stopniu do zwiększenia produkcji przyczynił się 34 proc. wzrost produkcji mięsa wieprzowego w Chinach (odbudowa stad świń po ogromnych strat wywołanych przez AFS). Podaż mięsa drobiowego zwiększyła się nieznacznie (spadek rentowności). Oszacowano, że globalny import mięsa w 2021 roku osiągnął wartość 40 mln ton. Największymi dostawcami mięsa na rynku międzynarodowym byli: Brazylia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. W handlu światowym dominowało mięso drobiowe. Jeśli chodzi o wołowinę to sytuacja bywała odmienna w zależności od regionu, notowano zarówno spadki jak i zwiększenie produkcji. Czynnikami determinującymi produkcję wołowiny były między innymi: skutki pandemii COVID-19, redukcja pogłowia bydła mlecznego w UE, braki siły roboczej czy podatek eksportowy w Argentynie. Z kolei wzrost produkcji mięsa wołowego obserwowany w Indiach (+12%) napędzany był ożywieniem popytu po pandemii oraz wzrostem zapotrzebowania na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo – Wschodniej.