Informacje

Zarząd KIPDP: likwidacja odszkodowań zagrożeniem dla rynku jaj

Zarząd KIPDP: likwidacja odszkodowań zagrożeniem dla rynku jaj

Polska Agencja Prasowa, w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformowała, że  od 1 stycznia 2018 r. polscy producenci jaj konsumpcyjnych nie będą mogli uzyskać odszkodowania z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek, w ramach realizacji krajowych programów zwalczania salmonelli.

Założenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura na 2018 zostały już przekazane do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.  

- Likwidacja odszkodowań może doprowadzić do katastrofalnych skutków dla polskich rolników oraz dla polskich konsumentów – mówi Joanna Chinalska wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Jej zdaniem brak odszkodowania przy zarażeniu salmonellą stad kur nieśnych dla większości rolników będzie oznaczał bankructwo. Wiceprezes KIPDiP twierdzi, że przy wystąpieniu licznych zakażeń stad może także zostać zagrożony interes konsumentów ponieważ jaja w sklepach znacząco podrożeją albo wręcz ich zabraknie.

Producenci zrzeszeni w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz zwracają uwagę na sytuacje kryzysowe podając przykład ostatnich tygodni, w których wielu konsumentów nie mogło kupić jaj ze względu na zakłócenia w dostawach do sieci handlowych. Zdaniem Izby brak odszkodowań związanych z wystąpieniem salmonelli w stadach kur nieśnych może spowodować, że takie sytuacje będą częstsze i bardziej bolesne dla konsumentów.

- Polska jest jednym z trzech największych eksporterów jaj w Europie (biorąc pod uwagę handel wewnątrzunijny). Brak odszkodowań za likwidację stad zarażonych salmonellą, przy niesprzyjających okolicznościach, może w krótkim czasie doprowadzić do sytuacji kiedy staniemy się jednym z większych importerów, co będzie szkodą dla polskiej gospodarki – sądzi Joanna Chinalska. Wiceprezes KIPDiP uważa, że tak poważne decyzje jak te związane z likwidacją odszkodowań dla rolników powinny zostać poprzedzone niezależnymi badaniami skutków ich wprowadzenia. – Gdyby tak było w tym przypadku, jestem przekonana, że taka decyzja nie mogłaby zostać podjęta – mówi Chinalska.

Przypomnijmy, że zgodnie z komunikatem PAP resort rolnictwa wyjaśnił, że: "(…) uznano, że w przypadku stwierdzenia salmonelli w stadzie, powiatowi lekarze weterynarii nie będą wydawali decyzji nakazujących ubój lub zabicie ptaków, a wyłącznie (decyzje - PAP) nakazujące przemieszczenie jaj ze stad zakażonych serotypami salmonella (...) do zakładów przetwórczych w celu dokonania obróbki cieplnej tych jaj".

Zdaniem Zarządu KIPDiP takie postawienie sprawy oznacza zmniejszenie przychodów hodowców o kilkadziesiąt procent, co przy dużej skali finansowania polskiego drobiarstwa kapitałami zewnętrznymi skazuje zarażone fermy na likwidację.

- Jeśli w myśl proponowanych zasad lekarz weterynarii nie wyda nakazu likwidacji zarażonego stada kur niosek, a jedynie zarządzi kierowanie jaj do przetwórstwa, to producent nie będzie miał podstaw do ubiegania się o odszkodowanie. Hodowcy pozostaną dwa wyjścia: albo poniesie koszty utrzymania stada zakażonego, a wyprodukowane jaja będą mogły być sprzedawane jedynie po zdecydowanie niższych cenach do przemysłu, albo będzie mógł zlikwidować stado na własny koszt, nie mając możliwości uzyskania odszkodowania, które jest niezbędne do odtworzenia stada – tłumaczy Joanna Chinalska.

Decyzję o zmianach założeń programu zwalczania salmonelli w stadach kur niosek w 2018 roku, resort rolnictwa uzasadnia gorszą sytuacją epizootyczną w 2016 r. – wzrost odsetka stad zakażonych i wysokie wydatki poniesione z tego tytułu przez budżet państwa. W opinii ministerstwa brak odszkodowań  powinien  dodatkowo zmotywować podmioty utrzymujące kury nioski do ścisłego przestrzegania zasad bioasekuracji.

Z takimi twierdzeniami nie zgadza się Zarząd KIPDiP. Według Izby każdy podmiot odpowiedzialnie prowadzący działalność w łańcuchu żywnościowym zdaje sobie sprawę z tego, że profilaktyczne działania związane z rygorystycznym przestrzeganiem zasad dobrej praktyki produkcyjnej i bioasekuracji stanowią podstawę do minimalizowania ryzyka pojawienia się salmonelli na fermie.