Wszystko o znakowaniu jaj i opakowań

Zasady stosowania oświadczeń żywieniowych

Zasady stosowania oświadczeń żywieniowych

Stosowanie oświadczenia żywieniowego jest dozwolone, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 5 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Dozwolone są oświadczenia żywieniowe wymienione w załączniku do tego rozporządzenia: „Oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania”. 

Oświadczenie żywieniowe - kwasy omega - 3.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa  Żywności (EFSA) wydał opinię dotyczącą wartości referencyjnych do znakowania wartością odżywczą w odniesieniu do kwasów tłuszczowych omega – 3. Zdaniem EFSA, warunkiem stosowania oświadczeń żywieniowych  dotyczących tych kwasów tłuszczowych jest rozróżnienie między dwoma typami kwasów tłuszczowych omega – 3, które pełnią różną funkcję fizjologiczną i dla, których zalecane są różne poziomy spożycia. Ponadto warunki stosowania powinny określać minimalne wymagane ilości na 100g i 100 kcal produktu w celu zagwarantowania, że jedynie żywność dostarczająca istotne ilości kwasów tłuszczowych omega – 3 na poziomie ich spożycia może być opatrzona takimi oświadczeniami (pkt. 6 preambuły do rozporządzenia nr 116/2010).

Na opakowaniu jaj można więc zamieszczać informacje o podwyższonej zawartości kwasów omega-3, jednak pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r.:

- Źródło kwasów tłuszczowych omega – 3 – oświadczenie to może być stosowane w przypadku gdy produkt zawiera minimum 0,3 g kwasu alfa-linolenowego na 100 g  i na 100 kcal , lub minimum 40mg sumy kwasu eikozapentaenowego  i kwasu dokozaheksaenowego  na 100 g i na 100 kcal.

- Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega – 3 – oświadczenie to może być stosowane w przypadku gdy produkt zawiera minimum 0,6 g kwasu alfa-linolenowego na 100 g  i na 100 kcal , lub minimum 80mg sumy kwasu eikozapentaenowego  i kwasu dokozaheksaenowego  na 100 g i na 100 kcal.

Oświadczenie żywieniowe – obniżony poziom cholesterolu.

Dopuszczalne jest stosowanie informacji o obniżonej zawartości cholesterolu w żywności, także w jajach spożywczych.
Warunkiem stosowania oświadczenia żywieniowego o takiej treści, jest spełnienie następujących wymagań:
Produkt taki musi zawierać co najmniej 30% mniej cholesterolu w porównaniu do podobnego produktu (kryterium to jest określone w  Załączniku do rozporządzenia WE nr 1924/2006).

Oświadczenie musi być udokumentowane wynikami badań laboratoryjnych.