Archiwum – Salmonella

Zestawiamy informacje o dotychczasowych działaniach w sprawie realizacji krajowych programów zwalczania salmonelli na nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną fermach drobiu w Polsce.

 

Stada towarowych kur niosek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus)” na 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 64 poz. 398) Pobierz

Rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 78 poz. 651) - zmiana wprowadza szczególowe założenia na 2009 r. do programu zwalczania Salmonelli w stadach towarowych kur nieśnych - Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. 2009 nr 78 poz. 651) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" (Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1344) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wprowadzenia wieloletniego „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz. 764) Pobierz
  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 98 poz. 566) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2012 i 2013 (Dz. U. z 2012 r. Nr 000, poz. 517) Pobierz

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013 (Dz. U. 2013 r., poz. 558) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz. U. z 2014 r. , poz. 93) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2017 r. (Dz. U. 2016 poz. 2235) Pobierz

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2017 r. Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 30) Pobierz

 

Stada kur reprodukcyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007 – 2009 (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 414) Pobierz

wraz ze zmianami:

- rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 109 poz. 749) Pobierz

- rozporządzenie z dnia 19 marca 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 58 poz. 352 ), zmiana wprowadza szczegółowe założenia na 2008 r. Pobierz

- rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 67 poz. 564), zmiana wprowadza szczegółowe założenia na 2009 r. do programu zwalczania Salmonelli w stadach hodowlanych kur Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 78 poz. 514) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2011 r. (Dz. U. z 2011 r.  nr 98 poz. 567) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2012 i 2013 (Dz. U. z 2012 r. Nr 000, poz. 509) Pobierz

wraz ze zmianą - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013. (Dz. U. 2013 r., poz. 557) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz. U. z 2014 r., poz. 233) Pobierz

 

Stada brojlerów kurzych

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów kurzych na 2009 r. - Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 78 poz. 651) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojler gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011"  (Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1345) Pobierz

wraz ze zmianą:

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojler gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz. 763) Pobierz

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia  2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011" (Dz. U. z 2011 r. nr 98 poz. 565) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 000, poz. 550) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 571) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz. U. z 2014 r., poz. 92) Pobierz

 

Stada indyków reprodukcyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2010 r. nr 68 poz. 436) Pobierz

wraz ze zmianą:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 681) Pobierz

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010-2012 Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 220) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 221) Pobierz


Stada indyków rzeźnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2010 r. nr 65 poz. 406) Pobierz

wraz ze zmianą:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia  "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012. (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 680) Pobierz

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010-2012 Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 438) Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 103) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 228) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016–2018 (Dz. U. 2015 poz. 2269) Pobierz

wraz ze zmianą:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016–2018 (Dz. U. 2018 poz. 60)  Pobierz