Ważne dla Producentów – grypa ptaków

   Najnowszy Raport EFSA  w sprawie grypy ptaków: Avian influenza overview October 2016–August 2017  (wrzesień 2017)

 

Główny Inspektorat Weterynaryjny apeluje o przestrzeganie  zasad ochrony zdrowia drobiu ograniczających ryzyko zakażenia wirusem grypy ptaków
Wraz z nadchodzącym sezonem jesienno - zimowym i związanymi z tym migracjami ptaków dzikich, istnieje zagrożenie ponownego wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce. Mając na uwadze przeszłe doświadczenia i istniejące ryzyko,  właściciele stad drobiu powinni zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zaostrzonych środków bioasekuracji na fermach, na których utrzymywany jest drób, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem. Zasad ochrony drobiu przed chorobą powinni przestrzegać nie tylko właściciele ferm zarejestrowanych i nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ale również osoby zajmujące się tzw. chowem przyzagrodowym. Ubiegłoroczne doświadczenia  związane z występowaniem wielu ognisk  grypy ptaków w naszym kraju u ptaków utrzymywanych w gospodarstwach drobnotowarowych (pogłowie nierejestrowane prze Inspekcję Weterynaryjną) pokazały jakie konsekwencje, zarówno zdrowotne i handlowe,  powoduje niekontrolowana produkcja przyzagrodowa dla pozostałych uczestników rynku  - ferm i zakładów wylęgu drobiu.

Do pobrania:

 

Zalecenia dla fermowej i przyzagrodowej produkcji drobiu Pobierz

Ulotka informacyjna do pobrania Pobierz

Informacja dla producentów drobiu Pobierz

 

Materiały informacyjne

 

Utylizacja drobiu na fermie elementem skutecznej Bioasekuracji!

Ogólne informacje o grypie ptaków - informacje dostępne  TUTAJ

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia - informacje dostępne TUTAJ

Likwidacja ogniska grypy ptaków - informacje dostępne TUTAJ

Obowiązki właściciela zwierząt w przypadku podejrzenia lub wystąpienia objawów choroby zakażnej dostępne sĄ TUTAJ , natomiast działania podejmowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zostały opisane TUTAJ

 

Materiały publikowane w sezonie 2016/2017

Raport PIWet – PIB z dnia 10 marca 2017 r.: Raport z aktualnej sytuacji związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Pobierz 

Prezentacja PIWet – PIB Puławy z dnia 7 lutego 2017 r.:  Analiza przyczyn występowania grypy ptaków w Polsce i państwach UE Pobierz

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii Pobierz

Informacje archiwalne - Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie występowania kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w sezonie jesienno - zimowym 2016/2017 Pobierz