Informacje

Grypa ptaków: ogromne straty w pogłowiu kur niosek

Grypa ptaków: ogromne straty w pogłowiu kur niosek

Od początku jesieni 2020 roku  straty w pogłowiu drobiu w kraju, biorąc pod uwagę fermy uznane za ogniska choroby, szacuje się łącznie na blisko 2 miliony ptaków, z czego około 1 milion 800 tysięcy to towarowe kury nioski, a niecałe 200 tys. na zakażonych fermach stanowiły indyki. Na początku grudnia wzrosła liczba ognisk grypy ptaków w Wielkopolsce.  Służby weterynaryjne poinformowały o potwierdzeniu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach kolejnych zakażeń wirusem w gospodarstwach utrzymujących indyki oraz towarowe kury nieśne. Są to czwarte i piąte ognisko HPAI w kraju od początku jesieni 2020 .

Czwarte ognisko w trwającym sezonie jesienno - zimowym 2020/2021 zostało stwierdzone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 72 394  indyków, położonym w miejscowości Tarnowa, w gminie Rakoniewice, w powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim. Piąte ognisko zostało stwierdzone na fermie utrzymującej około 714 000 kur niosek, położonej w miejscowości Kiełpiny, w gminie Siedlec, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim.

Przypominamy, że przed wspomnianymi wyżej ogniskami, wirus został znaleziony na fermie towarowych kur niosek w województwie pomorskim. Do zdarzenia, uznanego jako trzecie ognisko, doszło na fermie, na której utrzymywano 176 871 kur niosek, położonej w miejscowości Komiłowo, w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim. W Pomorskiem poszkodowana został największa ferma produkująca jaja konsumpcyjne w regionie.

Od początku jesieni 2020 potwierdzono w Polsce pięć ognisk HPAI (stan na dzień 7 grudnia), w trzech województwach - wielkopolskie, mazowieckie, pomorskie. Wszystkie przypadki dotyczą gospodarstw o dużym potencjale produkcyjnym utrzymujących towarowe kury nioski lub indyki. Pierwsze ognisko w kraju w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021 zgłoszono w dniu 24 listopada 2020 r. w Wielkopolsce. Było to największe do tej pory ognisko HPAI w kraju bowiem w zakażonym gospodarstwie utrzymywano ponad 900 tysięcy towarowych kur nieśnych.

W sytuacji potwierdzenia ogniska grypy ptaków stosowne kroki i procedury przewidziane prawem wdrażają lokalne służby weterynaryjne. Ptaki w zakażonych gospodarstwach poddawane są humanitarnemu ubojowi i utylizowane, a jaja niszczone.