Analizy, komentarze, prognozy

Historyczny rekord w polskim eksporcie przetworów jajecznych

Historyczny rekord w polskim eksporcie przetworów jajecznych

**uproszczona wersja analizy przygotowanej przez KIPDiP w pierwszym kwartale 2020 roku w celu publikacji w narzędziu analityczno – prognostycznym Poultry Insider wydawanym przez Izbę w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek. Polecamy również o Raport: polski eksport jaj konsumpcyjnych w 2019 roku

Rok 2019 ustanowił nowy historyczny rekord w eksporcie przetworzonych produktów jajecznych przez krajowe firmy. Poprzedni rok przyniósł 25,4 procentowy wzrost wysyłek zagranicznych osiągając roczny wolumen na poziomie 46,2 tys. ton. Słuszne okazały się nasze prognozy, że w roku 2019 pobijemy wielkość eksportu produktów z jaj z roku 2017, który to rok był dotychczas rekordowy w historii krajowego przetwórstwa. W roku 2017 sprzedaż zagraniczna wyniosła 42 tys. ton, a roczna dynamika wzrostu aż 59 proc. Mamy jednak nowy rekord.  Trzeba przyznać, że ten kanał sprzedaży sektora jaj w ostatnich latach notuje szokująco wysokie wzrosty. Tylko jeden rok – 2018 – wypadł poza linię trendu wzrostu. W 2018 roku eksport produktów jajecznych niespodziewanie obniżył się o 12,5 proc. Sądzimy, że rok ten był trudny dla sektora jaj w skali globalnej. Trudne warunki rynkowe przy znacznej konkurencji spowolniły, jak się okazało tylko na moment, ekspansję zagraniczną polskiego przetwórstwa. Finalnie, nie tylko odrobiliśmy stratę, ale i pobiliśmy dotychczasowe maksima z roku 2017.

Analiza miesięczna Eksport przetworów, w przeciwieństwie do eksportu jaj w skorupkach, praktycznie rósł w siłę już od pierwszego kwartału 2019 roku, osiągając nawet kilkudziesięciu procentowe wartości in plus. Wrześniowe spowolnienie było tylko chwilowym przystankiem po kilkumiesięcznym gwałtownym marszu w górę. W październiku nastąpił znów dość wysoki wzrost sprzedaży w porównaniu do października 2018 roku: +13,7 proc. Był to początek silnego trendu. W listopadzie wysyłki wzrosły o 23,5 proc. r/r a w grudniu aż o 54,2 proc. Jesteśmy niemal pewni, że na takie zachowanie rynku miała wpływ zmienna sytuacja w Europie (na której skorzystał również eksport jaj w skorupkach). Mamy na myśli sytuację podażowo – popytową na rynku jaj jaką od sierpnia obserwowaliśmy w UE, czyli galopujące w górę ceny jaj na rynku hurtowym  i deficyt towaru zgłaszany przez zakłady przetwórstwa w krajach o istotne j roli w regulowaniu podaży w Europie.

Asortyment W strukturze asortymentowej liderem pozostają tradycyjnie produkty świeże. Dobrą wiadomością jest, że wysyłki naszego flagowego towaru zwiększyliśmy o 19,4 proc. Uwagę nadal przykuwa handel proszkiem z jaj, gwiazdy eksportowej ostatnich lat. W roku 2019 sprzedaż proszku do zagranicznych kontrahentów znów odnotowała szokujący wzrost, bo aż o 37 proc. do 6,1 tys. ton. Przypominamy, że w roku 2015 wyeksportowano z Polski tylko tysiąc ton proszku i od tego momentu stale jego wywóz rośnie. Zwiększono także eksport żółtek jaj.

Eksport produktów jajecznych w 2019 roku, wolumen w kilogramach

CN 0408

2018 rok

2019 rok

% zmiana 2019/18

04089980, prod. świeże

26 164 450

31 245 285

+19,4

04089180, proszek z jaj

4 440 711

6 087 504

+37,1

04081981, żółtka ciekłe

4 328 634

5 546 408

+28,1

04081180, żółtka susz.

1 904 945

2 354 601

+23,6

04081989, żółtka jaj, w innej postaci niż ciekłe, włącznie z zamrożonymi;

3 431

 

2 713

 

-20,9

Pozostałe

168

971 761

-

Suma  CN 0408

36 842 340

46 208 272

+25,4

 

Kierunki eksportu Lista odbiorców towarów z krajowego przetwórstwa jest bardzo długa, ale najbardziej liczy się pierwsza dziesiątka, gdzie trafiło ponad 90 proc. wysyłanych za granicę produktów. W 2019 roku wysoki wzrost sprzedaży odnotowano u naszego największego odbiorcy, czyli na rynku niemieckim. Sprzedaż do Niemiec wyniosła 13,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 36,6 proc. w porównaniu do roku 2018. Straciliśmy nieco w Danii (-2,7 proc. r/r), która nie jest już drugim rynkiem zbytu, bo przeskoczyli ją – uwaga – Włosi. I to właśnie na południowo – europejski rynek zwracamy uwagę. W naszej ostatniej analizie eksportu jaj w skorupkach z Polski w 2019 roku zwróciliśmy uwagę na gwałtowny spadek w ostatnich latach wolumenu  eksportu jaj w skorupkach do Włoch. Sugerowaliśmy, że w to miejsce dostarczamy Włochom przetwory. Zestawione niżej liczby są potwierdzeniem naszej teorii. W 2019 roku włoskie firmy sprowadziły z Polski o 98,8 proc. więcej gotowych produktów jajecznych niż rok wcześniej. W sumie zakupili 9,2 tys. ton. Oznacza to, że sami tylko Włosi odpowiadają za odbiór 20 proc. polskiego eksportu przetworów z jaj. Przywołane statystyki oraz fakt, że Włosi są jednymi z największych producentów i eksporterów jaj w Unii Europejskiej powinny uzmysłowić obserwatorom rynku dlaczego problemy związane z COVID - 19 we Włoszech miały tak istotne znaczenie dla podaży jaj w Europie, w szczególności dla rynku w Polsce.