Prawo ogólne - Salmonella

Prawo wspólnotowe

Rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność Pobierz

Ważne! 
Od dnia 1 grudnia 2011 r. obowiązuje  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r.  zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym, które to wprowadza w życie kryterium mikrobiologiczne - "Salmonella - nie stwierdzono obecności w 25 gramach". Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 200/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu unijnego ograniczenia częstości występowania serotypów salmonelli w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus Pobierz

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania Salmonelli u drobiu Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696 w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych Salmonellą Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1190/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach indyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 w odniesieniu do zwalczania i badań na obecność salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz indyków Pobierz

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1539) Pobierz

W oparciu o przepisy tej ustawy  na rejestrowanych  fermach drobiu w Polsce realizowane są od kilku lat krajowe programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella. Wspomniane programy stanowią załączniki do wydawanych na podstawie ustawy Rozporządzeń MRiRW. Szczegółowy wykaz aktualnie realizowanych programów przez producentów drobiu znajdą Państwo w Sekcji – Monitoring w stadach drobiu.